Colofon

Wie deed wat?

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de vele giften van particulieren - waarvoor hartelijk dank!

Bronnen

De bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Ondanks inspanningen is het misschien niet gelukt alle rechthebbenden te achterhalen. Wanneer iemand meent aanspraak te kunnen maken op rechten op materiaal van deze website, wordt men verzocht contact op te nemen.

Rechten

Het is niet toegestaan zonder toestemming de informatie van deze website openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website in al haar verschijningsvormen of voor gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Je bezoek aan onze website en het gebruik van de app zijn voor eigen risico.

Wij kunnen onze website te allen tijde en naar eigen inzicht (laten) veranderen of beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

Als gebruiker van onze website stem je in met deze disclaimer.